INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), S.C. RAILEX S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (datele consemnate în certificatul de înmatriculare al autovehiculului sau în cartea de identitate ori alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor operatorului).

Scopul colectării datelor este acela de a ne îndeplini obligațiile legale care ne revin în calitate de operator. Refuzul dvs. de a ne furniza aceste date determină imposibilitatea furnizării serviciului pe care îl solicitați.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la solicitare,  numai organelor de aplicare a legii.

Trebuie să știi că atunci când vine vorba de datele tale, ai multe drepturi pe care noi le respectăm:

• dreptul la informare;

• dreptul de acces la date;

• dreptul la rectificare;

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

• dreptul la restricționarea prelucrării;

• dreptul la portabilitatea datelor;

• dreptul la opoziție;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;

• dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

 

S.C. RAILEX S.R.L.  prelucrează datele dvs. cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și in condiții care să asigure  securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Pentru detalii sau sesizări, ne puteți contacta la tel: 0330 80 33 33; fax: 0330 80 33 55 sau prin e-mail la adresa dporsc@yahoo.com